همگام پلاس

دنبال یادگیری و پیشرفت در چه زمینه ای هستید؟

جدیدترین مقالات

بطور مستمر در این بخش مقالات جدید اضافه می‌شود و شما را با مطالب ناب در حوزه مطالعه، یادگیری و توسعه فردی برای شما همراه عزیز همگام پلاس فراهم می کند.

هدفگذاری به روش مدار

 

دانلود رایگان

کتاب هدفگذاری به روش “مدار”

۳۰ دقیقه وقت بگذارید برای مطالعه این کتاب و برای همیشه هدفگذاری را یاد بگیرید

دریافت کتاب